catalog

Hanes. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Id. Inc, Golosg, Papur Khadi o'r India £400.00
Celwyddgi 2. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Dechreuodd fel Rees-Mogg. Golosg, Inc, Papur Khadi o'r India £400.00
Muertes. Inc, Papur Khadi o'r India £300.00
Suddo gyda'r llong. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Boddi wrth y lan. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Dyma'r Dydd. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Rhedeg (rhag Ddynoliaeth). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Y Gigfran yn y Twr. Cyfrwng cymysg £600.00
Tywyllach.. Inc, Papur Khadi o'r India £400.00
Dim cytundeb.. Golosg, Papur Khadi o'r India £400.00
Alun Cairns dim am Gymru. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Bylchau (cofio Iwan Llwyd). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Ystad Ddychmygol (Moloway). £4,000.00
Ti yw... Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £2,000.00
Corbyfixion. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £600.00
Teresa ar y Pan. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £600.00
May. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Trump, trump, Putin, trump. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Krazy Kat. (Ar ol Herriman). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Pulpo. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
Gove (Byddwch ofnus). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £400.00
For Wales See England. Inc, Golosg, Papur Khadi o'r India £400.00
Dyma Gariad (Fel y Moroedd). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Y Deyrnas Ddad-unedig. (Cawliach Etonaidd). Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Bore-Ass Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Duck tailed Platatrump. cyd-osodiad cyfryngau cymysg, Papur Khadi o'r India
nos + bore. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Pa beth yw dyn... Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
Yn arfog o freuddwydion (Cymorth dysgu Merthyr) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £5,000.00
Gwrogaeth i Ana (Emyn) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Hoff bethau'r bardd. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Cerddoriaeth fy merch.. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Sienco Fach Cyfrwng cymysg, Canvass £3,000.00
Map i Nigel. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Perffaith Beth Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Rhydd (i Nigel Jenkins) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Fy unig gerdd. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Grisiau Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Detholiad o Haicw (O for a gun) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Malurnion (Advice to a young poet) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Mae fel petai.. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Un nos ola' leuad/One moonlit night Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Dy ffidil di. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Trefn y Cynnwys Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Rhwng Gair a Gair Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Adeiladwaith i eiriau (Y Bwrdd Gwneuthuro) Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
A ydym.. Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00
Swn Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India £3,000.00

Tudalennau