Map Hegel'aidd

Map Hegel'aidd

760mm×560mm
Cyfrwng cymysg, Papur Khadi o'r India
2011

Map yn seiliedig ar ddamcaniaeth yr athronydd Hegel, sydd yn cyfleu y syniad fod diwillianau (Gorllewinol yn bennaf) yn esblygu a datblygu wrth i amser fynd heibio. Defnyddiwyd y ddadl hon i gryfhau syniadau yn y gorllewin oedd yn caniatau coloneiddio gweddil y byd yn y ddwy ganrif a aeth heibio.