Eisteddfod 2013 Gwobr Ivor Davies

2013 Awst

Lluniau. Marian Delyth, gyda Ifor Davies a ddyfarnodd ei wobr, a Twm Morys fu ynghlwm yn y cyfeiethiad yn y darlun o 'de vita Beata'.. a gyda fy merch, Iona.